Laura Bacardit Riu // Ponència "Fisioteràpia 2.0, de l'opinió a l'evidència" Samuel Gil Gracia // Ponència "Un blog Fisio-TERAPÈUTIC" Carlos Castaño Ortiz // Ponència: "Estem en xarxa, i ara què? Bones, dolentes i pitjors pràctiques en Fisioteràpia 2.0" Carles Expósito Rovira // Ponència: "L'espatlla del músic" Itzel Guadalupe Ahumada Morales // Ponència: "Fisioteràpia 2.0 en un país en desenvolupament" Sergio Zúñiga Toro // Ponència: "Exercici adequat i dosificat en xarxa a nivell mundial per a les malalties cròniques al llarg dels anys" Mónica Mariñas // Ponència: "Valoració de la condició física funcional a través de la Freqüència Cardíaca de Recuperació (FCR) en dones amb malaltia cardiovascular que han participat en un programa d'exercici físic protocol·litzat (Programa ambulatori de rehabilitació cardíaca)." Luís Fernando Prato // Ponència: "Maneig integral de rehabilitació del pacient amb reconstrucció del lligament creuat anterior. Com obtenir bons resultats a través de la col·laboració, l'ús de l'evidència, l'ús de guies clíniques i la individualització dels plans de tractament?"